2023 január 27 - péntek
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Önkéntes centrum létrehozása Zala megyében

Interjú Szeder Máriával, a Zalai Falvakért Egyesület főtitkárával

A Zalai Falvakért Egyesület keretei közt működő Önkéntes Centrum közel 10 éve dolgozik az önkéntesség támogatásáért Zala megyében. Ez idő alatt összegyűlt tapasztalataik azt mutatják, hogy míg az aktívan tevékenykedni vágyó emberek, az önkéntességben rejlő lehetőségeket felismerők száma örömteli módon növekszik, nehezen találnak rá a valóban fogadó képes intézményekre/szervezetekre. A helyi civil szervezetek, közintézmények fogadóképességének támogatásáért olyan módszertan kidolgozását vállalták, mellyel az önkénteseket fogadó intézmények kialakíthatják saját önkéntes stratégiájukat, tudatos tervezéssel állíthatják össze hosszú távon is működőképes programjukat az önkéntesek és a közösségi szolgálatot teljesítők fogadására.

Előzmények: Az Egyesület keretei közt működő Önkéntes Központ 2006 óta hirdeti az önkéntesség fontosságát információkkal, toborzással, népszerűsítő akciókkal. Az Egyesület az országban elsőként építette ki a központtal azonos szolgáltatásokat kistelepülési szinten nyújtó Önkéntes Pontok Hálózatát. A program eredményességét és hatását is mutatja, hogy Zalában több mint 20 nyertes pályázat indul ezekben a hónapokban az EFOP-1.3.5. Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztése programban, amelyek az önkéntességet, a közösségi szolgálatok szervezését helyezik előtérbe. 2015-től hatályos ugyanis a köznevelésről szóló törvény azon cikkelye, amely így fogalmaz: „A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.”

Az aprófalvas térség jellemző problémája, hogy a fiatalok a középiskolai tanulmányaik időszakában már nagyon nehezen vonhatók be a települések kulturális-és közösségi tevékenységeibe – akár szervezőként, akár résztvevőként. Ekkor kezdődik meg igazán az eltávolodás a lakóhely és a közösségi élet színterei között. A közösségi szolgálat 50 órájának teljesítése valódi kihívás, egyben lehetőség nem csak a diákok, de a kistelepülések civil szervezetei, intézményei, önkormányzatai számára is. Vajon képesek-e a falvak szervezetei, intézményei értelmes, vonzó és kihívást jelentő feladatokkal megszólítani a diákokat, és mint fogadó szervezetek kellőképpen felkészültek –e erre a feladatra.

A fogadószervezetekre jellemző a humán erőforrás hiány, de az önkéntesek, a közösségi szolgálatot teljesítők fogadására nincsenek felkészülve. Tapasztalatunk alapján gyakran tekintenek az önkéntesekre úgy, mint ingyen munkaerőre, gondot jelent a toborzás és az önkéntesek megtartása is. A szervezeteknél nincs kijelölt munkatárs az önkéntesek koordinálására és nem számolnak az önkéntesek által nyújtott erőforrásokkal. Ebből következik, hogy a jelentkezők vagy nem találnak fogadóképes szervezetet, vagy érkezésük felkészületlenül éri őket, így együttműködésük rövid életű. Szintén ébredező szakaszában van a vállalati szféra érdeklődése az önkéntesség, a társadalmi felelősségvállalás, vagy a munkahelyi közösségek fejlesztése terén. Hiányzik azonban a tudatos tervezés, az önkéntes stratégiák kialakítása.

A program célja a fogadó szervezetek önkénteseket/közösségi szolgálatosokat bevonó kapacitásának javítása, vállalati önkéntes programok tudatos szervezése és a Centrum szolgáltatásainak bővítése. A program keretében módszertan kidolgozása valósult meg civil szervezetek, közintézmények, vállalatok önkéntes stratégiájának kialakítására. Célunk volt továbbá, hogy a kidolgozott módszertan alapján három szervezet alkossa meg saját önkéntes stratégiáját. A program tapasztalatainak továbbadásával cél volt a fogadó szervezetek önkénteseket bevonó kapacitásának fejlesztése, a kiközvetített önkéntesek számának és a teljesített munkaórák számának növelése, ezzel is erősítve a megyei civil- és közszféra közérdekű céljainak megvalósulását.

A program eredményei: Elkészült az önkéntes stratégiák kialakításának módszertani anyaga (Önkéntes projektek tervezése és megvalósítása). A segédlet kitér a stratégiai tervezés lépéseire, a szervezet külső és belső környezetének elemzésére, a küldetés és jövőkép meghatározására, valamint az önkéntesség és a stratégia összekapcsolásának konkrét tevékenységeire (az önkéntes program célja, az önkéntesek feladatainak meghatározása, az önkéntes projekt megvalósítása, monitorozása, értékelése). A toborzást követően 4 szervezetet vontunk be önkéntes stratégiájuk megalkotását célzó fejlesztési folyamatba. Fókuszcsoportos megbeszélés keretében 12 önkéntes összesen 48 munkaórában segítette a program megvalósulását. A toborzás során, valamint a program tapasztalatait összegző munkaanyaggal 50 szervezetet értünk el. A program eredményeként a megyében hiánypótló tudás vált elérhetővé az önkénteseket fogadó / fogadni szándékozó szervezetek számára.

Huszti Levente

Zala megyei területi felelős

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Következő Előző

Következő Előző
Share Button

Olvasson tovább

Gidatitok: kézműves kecsketej-szappan egy kis abaúji faluból

Szentistvánbaksa egy festői szépségű kis falu Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mely Abaúj vármegye egyik legősibb községe volt. …