2018 december 19 - szerda

Megválasztották az ELARD új elnökét

A gyűlés fő céljai a 2014-15-ös Cseh Elnökség munkásságának összegzése és eredményeinek értékelése, és a 2016-17-es Észt Elnökség megválasztása, munkájának megalapozása, valamint a szövetség tagsági kérdéseinek megválaszolása voltak. A megjelentek között az MNVH is képviseltette magát.

Az ELARD története egészen 1999-ig nyúlik vissza, amikor Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország és Spanyolország nemzeti LEADER hálózatai megalapították ezt a nemzetközi non-profit szervezetet. Azóta 22-re nőt a csatlakozott tagállamok száma és több, mint 1250-re a képviselt Helyi Akciócsoportok száma, Magyarországot is belefoglalva. A szövetség fő célja a vidéki területek életminőségének javítása, valamint népesség megtartó képességének erősítése fenntartható és integrált helyi fejlesztések támogatásával, jó gyakorlatok terjesztésével és az európai szinten való folyamatos képviselettel.

Az ülésen Radim Sršen elnök úr és Kirsten Birke Lund alelnök asszony bemutatta azokat az eseményeket és tevékenységeket, amelyekben az elmúlt elnökségi időszakban részt vettek. A milánói EXPO keretén belül az Európai Vidékfejlesztési Hálózat rendezvényein hasznos tapasztalatokkal lettek gazdagabbak, valamint az Ausztriában összehívott Európai Vidéki Parlamentben is jelen voltak. Külön kiemelték a Grúziában végrehajtott projektjeiket, amelyek során a Kazbegi régióban honosították meg a LEADER megközelítést. Eredményeképpen Helyi Akciócsoportok alakultak a térségben, és már a saját helyi fejlesztési stratégiájukon dolgoznak. Reményüket fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy Örményországban is sikerül hasonló sikereket elérni a jövőben.

A 2014-15-ös Cseh Elnökség munkásságának összegzését és eredményeinek bemutatását Radim Sršen elnök úr irányította. Az elnökség fő feladataként a közösségi irányítású helyi fejlesztések (community-led local development, CLLD) népszerűsítését tűzte ki célul, amit az évek során sikeresen meg is valósított. Hatékony képviselettel és kapcsolatépítéssel több európai szinten működő szervezetnél (PREPARE, DG AGRI) is lehetőség adódott számára a szemlélet népszerűsítésére. A CLLD-vel kapcsolatosan két szakvélemény elkészítésében is részt vett az elnökség. Radim Sršen elnök úr ezután bemutatta a Cseh Elnökség pénzügyi jelentését, amit a résztvevők véleményeztek.

A Cseh Elnökséget váltó Észt Elnökség és Portugál Alelnökség program- és pénzügyi tervezetét Kristiina Tammets elnök-jelölt asszony és Pedro Brosei alelnök-jelölt úr mutatta be. Kijelentették, hogy az elnökség fő céljai továbbra is az ELARD jelenlegi szemléletének népszerűsítése és a szövetség tagságának erősítése és bővítése maradnak. A résztvevők ezután véleményezték a bemutatott tervdokumentumokat.

A gyűlés második napján workshop jellegű munkafolyamat mentén zajlott a párbeszéd. Az első téma a jelen lévő tagok munkásságának és az ELARD-dal való lehetséges együttműködések alaposabb megismerésére fókuszált. A második téma nem kisebb volt, mint az ELARD működési szabályzatának és szerkezetének felülvizsgálata. A résztvevők előterjesztették javaslataikat, amik azután részletesen megtárgyalásra kerültek, majd a párbeszéd végén Kristiina Tammets elnök-jelölt asszony összegezte az elhangzottakat.

A gyűlés végén került sor az új elnökség megválasztására. A szavazás az alábbi eredményekkel zárult:

·         Kristiina Tammets az ELARD új elnökasszonya 2017. december 31-ig

·         Pedro Brosei tölti be az ELARD alelnöki pozíciók egyikét 2017. december 31-ig

·         Radim Sršen tölti be az ELARD alelnöki pozíciók egyikét 2016. december 31-ig

Kristiina Tammets elnök asszony az ülés záróbeszédében köszönetet mondott a résztvevőknek az eredményesen lezajlott párbeszédért és megköszönte a személye felé irányuló bizalmat a soron következő elnökségi feladatok hatékony elvégzéséhez.

Forrás: www.mnvh.eu

Share Button

Olvasson tovább

Gutai Varróműhely

Nézőpont kérdése, hogy milyen szemszögből tekintünk a Gutai Varróműhelyre. Civil vagy versenyszférai szemmel ez a …