2018 december 10 - hétfő

Fenntartható Gazdálkodás Konferencia

A fenntartható gazdálkodás témakörét minden előadó máshonnan közelítette meg a 2017.10.18-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett Konferencián, mégis mindannyian ugyanarra a következtetésre jutottak: a fenntarthatóság az agrárium életében egyre fontosabb, központi szerepet játszik.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke azt is kiemelte köszöntőjében, hogy harmonizációra van szükség az ügy érdekében Európai Uniós berkeken belül, illetve konkrét lépésekre a gazdálkodókat tömörítő szervezetek részéről is.

Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke a népesség növekedés és a klímaváltozás kétirányú erős nyomásával közelítette meg a fenntartható gazdálkodás jelentőségét. Egyre nagyobb mennyiségű élelmiszerre lesz szüksége az emberiségnek, azonban ehhez egyre kisebb termőföld terület áll rendelkezésünkre. Véleménye szerint, olyan változásokra van szükség a jövőben, amik életszerűek, betarthatóak és ésszerű megoldással szolgálnak valamennyi gazdálkodó számára.

A köszöntők sorát Diego Morales zárta, aki az Amerikai Egyesült Államok, Indiana államában üzletfejlesztési igazgatóként dolgozik. Betekintést nyerhettünk általa azokba a kihívásokba, mellyel a lakhelye, és az egész Észak-Amerikai kontinens is szemben találta magát, és ami igen hasonlatos az európai farmerek problémáival. Ezzel máris nemzetközi szintre emelte a témát, melyre a konferencia épült. Aminek az előadó Indiana gazdálkodóinak sikerét tulajdonítja, az az összetartásuk (zömmel családi gazdaságok vannak) és a szenvedélyük, amivel ezt a fantasztikus munkát végzik (az USA egyik legnagyobb termelő állama).

Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára előadásában elmondta, hogy a mezőgazdasági termeléshez hazánkban igen kedvezők a feltételek. Népesség eltartó potenciálunk hosszú távú működőképességének fenntartására, és a gazdák versenyképességének növelésére van szükség. Kitért arra a három nagyon fontos elemre, melyeket a hazai Vidékfejlesztési Program kidolgozásánál is prioritásként kezeltek: a precíziós mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az öntözés. Ezek mind olyan útvonalak, melyeken a megkezdett úton remélhetőleg az Európai Unió további támogatásával tovább haladhatunk a fenntartható gazdálkodás irányába.

Több esetben szó esett a KAP – az EU közös agrárpolitikájának jövőjéről. A kérdésben Czerván György, a Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára ismertette hazánk előzetes állásfoglalását, mely szerint a legmegfelelőbb Magyarország számára a jelenlegi rendszer lenne, de lehetőség szerint a legtöbb jelenlegi elemet át kellene menteni a 2020 utáni agrárpolitikába. Államtitkár Úr friss adatokkal is készült a konferenciára, melyből már látni lehet, hogy az idei mezőgazdasági export hazánkban rekord nagyságú lehet, illetve a búzatermelés átlaga 1988 óta a legmagasabb lesz a számok alapján. A jelenlévők arányokat is hallhattak arról, hogy milyen viszonyban áll Magyarország és a KAP költségvetése. Hazánk a KAP költségvetésének 3,19%-t képviseli, míg itthon az összes Uniós forrásból a KAP aránya 34,8%.

A támogatás és az állam szerepe a gazdaságfejlesztésben témakört járta körbe előadásában Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára. Természetesen ebben nagy szerepe van a mezőgazdasági fejlesztésnek is, azonban a vidékpolitika nem csak ebben merül ki, ahogy arra Államtitkár Úr is rávilágított. Rengeteg olyan intézkedés született az elmúlt években, melyből kitűnik, hogy a magyar vidéknek fontos szerepet szántak és minden támogatást meg kell kapnia ahhoz, hogy folyamatosan fejlődni tudjon.

A konferencia előadóinak sorában olyan nemzetközi szereplők is prezentációt tartottak, mint az USA beli Purdue Egyetem agrártudományi professzor asszonya, Sylvie M. Brouder; vagy a COPA – COPEGA igazgató Arnaud Petit; valamint az Európai Bizottság részéről több főosztály vezetője is. Mindegyik előadás rendkívül színvonalas volt, és kiemelte több szempontból is a fenntartható gazdálkodás fontosságát. Volt, aki a tudás és innováció irányából; volt, aki az évek során felhalmozódó rengeteg adat feldolgozása szemszögéből, és aki a modern technológiák agráriumban történő felhasználása felé történő elmozdulásból (szenzorok, drónok) világított rá a téma aktualitására. Ehhez csatlakozott Juhász Anikó, Agrárgazdasági Kutatóintézet főigazgató, és Kovács Barna, BioEast tanácsadó előadása is, melyben a Bioeast kezdeményezés került bemutatásra. A Közép-Kelet-Európai Kezdeményezés a Tudásalapú Agrárgazdaságért, Akvakultúráért, Erdészetért a Biomassza Gazdaságban, röviden BioEast legfontosabb feladatai közé többek között az együttműködés elősegítése, kutatások generálása, készségek fejlesztése tartoznak. Eddig is sokan álltak a kezdeményezés mellé, de az ügy jelentősége még több támogató bevonását igényli.

Kieszné Huszár Dóra

MNVH Tolna megyei területi felelős

Következő Előző
Következő Előző
Share Button

Olvasson tovább

Gutai Varróműhely

Nézőpont kérdése, hogy milyen szemszögből tekintünk a Gutai Varróműhelyre. Civil vagy versenyszférai szemmel ez a …