2019 december 13 - péntek

„SMART VILLAGES”

A Magyar Nemzeti Vidéki hálózat képviselőjeként vettem részt 2017. december 07-én, Brüsszelben az Európai Nemzeti Vidéki Hálózatok (ENRD) szervezésében megrendezésre került első  „SMART VILLAGES – OKOS FALVAK„  tematikus munkacsoport munkájában, ahol a központi téma a vidéki területek revitalizációja volt, digitális és társadalmi innováció révén. Több, mint 20 országból érkeztek a résztvevők, képviseltette magát a DG Agri, a DG Region, ELARD, az EU Parlament, több ország minisztériuma többek között Spanyolország, Finnország, Svédország, Belgium, egyeteme, tudományos kutatóintézetek munkatársai, valamint a nemzeti vidéki hálózat munkatársai Svédországból, Romániából, Észtországból, Németországból, Belgiumból, Írországból. Jelen voltak a LEADER szervezetek képviselői Lengyelországból, Írországból, Dániából, Angliából.

A munkaértekezleten előadásokat hallgathattunk meg szociális innovációs jó gyakorlatok témakörben. Bill Slee, a James Hutton Institute munkatársa több példán keresztül mutatta be, hogy mit jelent a szociális fenntarthatóság a vidéki területeken, mindezeket skót és osztrák példákkal alátámasztva.

Eamon O’Hara az ECOLISE vezetője a környezeti fenntarthatóság európai problematikájáról tett fel kérdéseket: Kié-az energia? Ki rendelkezhet felette és kinek lehet a hasznára? Új partnereket keresnek a hálózatuk bővítésére a közép-kelet európai országok közül is.

Simon Blackett skót önkéntes munkás a saját kis falujukban végzett civil tevékenységükről számolt be, mint követendő példa, ahol a közösség által szervezett önkéntes munka által valósítottak meg projekteket.

Majd Dieter Hoet flamand példával érzékeltette, hogy hogyan lehet visszavinni az életet egy, már teljesen kihalásra ítélt településre.

A szünet után a Tematikus Munkacsoport tagjai az un. ”Piactéren” mutathatták be országaikból hozott jó gyakorlatokat. Bíró Anna, az MNVH Nógrád megyei területi felelőse elsősorban azt hangsúlyozta, hogy oktatás, képzés, a digitális képességek elsajátítása nélkül nehéz lesz áttörést hozni „ Smart Villages” projektben. Magyarországon 2018 végére szinte minden kistelepülés rendelkezni fog szélessávú internet szolgáltatással. Kérdés az, hogy fel tudjuk-e készíteni a vidéki lakosságot arra, hogy ezt az infrastrukturális fejlesztést a maga hasznára tudja fordítani. Nem lehet az oktatásról, képzésről elfelejtkezni. Példaként említette ezen ismeretek szélesítésére az INTERREG program keretein belül megvalósítandó szlovák-magyar kezdeményezést, a „Smart Communities” projektet, ahol a civil lakosság mentorok közreműködésével szélesítheti digitális tudását.

Délutáni szekcióban elfogadta a meghívást Franc Bogovic szlovén EU néppárti parlamenti képviselő, illetve Szanyi Tibor EU képviselő is.

Bogovic képviselő úr kiemelte, hogy a  városi élethez képest jelenleg igen korlátozott lehetőségeket kínáló falvakat Európa-szerte veszélyezteti az elnéptelenedés. Ez a folyamat már most is komoly kulturális, szociális és gazdasági problémák forrása, amelyek idővel csak még inkább felerősödnek.  Éppen ezért az elkövetkezendő időszak egyik legnagyobb feladata az európai falvak újjáélesztése. Szeretne utalni az Európai Parlament és az Európai Bizottság „okos falvak” (smart villages) kezdeményezésére, amelynek célja az európai falvak újjáélesztése a vidéki lakosság életkörülményeinek lényeges javításán keresztül és elsősorban a fiatalokra fókuszálva.

Internet-elérhetőség, minőségi oktatás, fejlett egészségügyi szolgáltatások, jó közlekedés és természetesen érdemi munkahelyek elérhetősége. Jelenleg ezek a szolgáltatások a városi népesség kiváltságai. Az okos, úgynevezett „smart” megközelítéssel falvakat nem csak élhetőbb helyekké, de akár innovációs központokká is tehetjük.

Az ingyenes WiFi hozzáférés biztosítása nagy lépés a digitális szakadék csökkentésére és a digitális Európa létrehozása felé. Ugye ma már mindenkinek szüksége van internetre, a szélessávú internet elérhetőség azonban még mindig minden tagállamban alacsonyabb a vidéki területeken. Különösen pozitív számára, hogy mindezt az „Okos Falvak” („Smart Villages”) kezdeményezés is célul tűzte ki. A teljes internet-lefedettségen túl, illetve annak segítségével további fejlesztéseket lehet megvalósítani az európai falvakban. Olyan élő, aktív digitális megoldásokat kínáló környezetet fog létrehozni az „Okos Falvak” kezdeményezés, amely megállítja a falvak pusztulását, az elvándorlást és a vidéki leépülést. Az okos falvak ötletébe kiválóan illeszkedik tehát a „WiFi4EU” program, amely sok település számára az első lépést jelentheti a digitális Európa felé – mondta el rövid beszédében Bogovic képviselő úr.

2018. májusában Szlovénia rendezi meg „Smart Villages” a fórumot, ahová várják a tagországok vidékfejlesztési szakembereit.

A jövőben fontos szerepet kapnak a nemzeti vidéki hálózatok és a LEADER szervezetekre is a „Smart Villages” projekt megismertetésében, társadalmasításában. A következő hónapok a koncepció előkészítéséről fognak szólni, örömmel várják az új és innovatív ötleteket a szervezők.

A találkozón elhangzott előadásokat ezen a linken lehet megtalálni:

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/2nd-meeting-thematic-group-smart-villages_en

Bíró Anikó Éva

MNVH Nógrád megyei területi felelő

Share Button

Olvasson tovább

Fiatal Gazda Konferencia – 2019

2019. február 22-én került megrendezésre Budapesten, a Park Inn by Radisson Hotelben a 2019. évi …