2019 március 23 - szombat

Gólyafészek Program – Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért

 

Vásárosnamény Város Önkormányzata 180 Millió forint támogatást nyert a „GÓLYAFÉSZEK – Vásárosnamény fiataljainak helyben maradásáért ” című, EFOP-1.2.11-16-2017-00061-számú projekt megvalósítására. Az országos viszonylatban 11 milliárd forintos keret¬összegből 66 településen indulhatnak el az esélyt és otthont adó programok, ezek egyike a Vásárosnaményban induló .

A projekt célja, hogy a településen élő, onnan elszármazott, illetve a településen letelepedni vágyó 18-35 év közötti fiatalok élni tudjanak a Vásárosnaményban fellelhető lehetőségekkel, helyben maradjanak és ott alapítsanak családot. Célja továbbá az Önkormányzatnak a fiatalok (16 fő) lakhatási lehetőségeinek biztosítása, valamint helyi lehetőségekre épülő önfoglalkoztatást célzó képzési programok megvalósítása számos tevékenység által, pl. életpálya tervezés, munkaszervezési ismeretek bővítése, helyi gazdaságba való bekapcsolódás lehetőségei.

A rendezvényen jelen volt Novák Katalin, család- és ifjúság ügyért felelős államtitkár is.

Köszöntőjében hangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy esélyt tudjanak adni a fiataloknak, hogy boldoguljanak, munkát találjanak, családot alapítsanak, otthont teremtsenek a szülőföldjükön, szűkebb pátriájukban. Ez a célja az Esély otthon programnak.

Maradjanak és hazatérjenek

– Nagyon sokszor beszélünk arról, hogy a vidék megtartó erejét hogyan tudjuk megőrizni, miként lehet a vidéki Magyarország vonzerejét növelni. Hogyan tudunk olyan feltételeket és életkörülményeket teremteni, ami a fiatal generáció boldogulását segíti? Ilyen programokkal, mint ez a most induló Gólyafészek Program is. A tavaly elindított projekt keretösszege eredetileg 10 milliárd forint volt, ezt a nagy érdeklődés miatt egymilliárd forinttal emelték. A felhívásra a háromezer és húszezer közötti lakosú települések jelentkezhettek, a pályázó önkormányzatok és konzorciumok 50 millió és 200 millió forint közötti támogatást nyertek el.

– Olyan projekt mérföldkövéhez érkeztünk, amely sokakat érint. Ennek a kis beregi városnak mindig célja volt, hogy megtartsa a fiataljait, illetve megteremtse a hazacsábítás lehetőségét azoknak is, akik elmentek; találják meg itt Bereg szívében a megélhetésüket, alapítsanak családot. Ez a három éves projekt erről szól

A 180 millió forintos támogatás egy részét arra fordítják, hogy a tulajdonunkban lévő ingatlanban kialakítunk öt lakást, valamint hármat felújítanak, s felszerelve, beköltözhető állapotban adják majd át a fiatal pároknak, családoknak.

A 18 és 35 év közötti fiatalok kiválasztásának szempontjait később határozzák meg, de már most nagyon sokan érdeklődnek a bekerülés lehetőségéről. Ez azt is jelzi, valóban az első és legfontosabb a megtartó erő növelésében, ha a lakhatást tudjuk segíteni.

A fiatalok öt évig élhetnek a lakásban, csak a rezsit kell fizetniük, ám a feltételek közé tartozik, hogy részt vegyenek olyan képzéseken, képesség- és készségfejlesztő foglalkozásokon, amelyek az elhelyezkedésüket, munkavállalásukat segítik. Ebben számítanak a gazdasági élet szereplőire is, hiszen fontos, hogy az ő igényeikhez is igazodva munkavállaló és munkaadó egymásra találjon.

A közösséget is erősítik

Az otthon és munka mellett nagyon fontos, hogy erős, helyi közösségek jöjjenek létre, ezért a programba bevont fiatalok vállalják azt is, hogy a közösség érdekében is hajlandóak tenni. A közösségépítéshez tartozik, hogy a beköltöző párok, családok bekapcsolódjanak a helyi civil szervezetek munkájába, három szervezettel pedig már együttműködési megállapodást is kötött az önkormányzat. A Beregi Ifjúságért Közművelődési és Szabadidő Egyesület, a Fiatalok Kulturális Egyesülete és a Bereg Többcélú Egyesület vesz részt a programban; akik helyi ifjúsági cselekvési tervet is készítenek, és azt végre kell hajtani a program megvalósítása során.

Esély a fiatal pároknak

Ez a program és a fészek lakások segítik a fiatalokat abban, hogy munkához és lehetőséghez jussanak a városban.

Bízom benne, hogy a Hajdúnánási Fészek lakásprogram után a vásárosnaményi program is sikeres lesz. Hiánypótló, és esélyt ad azoknak a fiatal pároknak, akik itt akarnak élni és boldogulni, ahol tanultak és felnőtté váltak.

 

Nagy Csilla

MNVH SzSzBM Területi felelős

Következő Előző
 
 

 

Következő Előző

 

Share Button

Olvasson tovább

Hungarikum kiállítás a Homokhátság értékeinek bemutatására

  A Kamra-túra Homokháti Gazdák Egyesülete „Homokhátság tanyái, agrár- és élelmiszeripari nemzeti értékeinek bemutatása” címmel …