2020 május 27 - szerda

“Barátunk a természet” országos természetismereti játék

Nem sok kezdeményezésről lehet elmondani, hogy 31 éven át, megszakítás nélkül, töretlenül, évről-évre visszatérve gyerekek százai figyelmét felkeltve, aktív részvételükkel sikeresen megrendezésre kerül.

A „Barátunk a természet” Országos természetismereti játék ilyen.

Harmincegy esztendő nagy idő. Mára felnőttek azok a gyerekek, akik 1987 őszén először jelentkeztek a városföldi Klubkönyvtár „Barátunk a természet” vetélkedőjére. Az első esztendőben 17 csapat vállalkozott a természet felfedezésére. A hónapokon át tartó búvárkodást egy tavaszi nagy találkozó követte, melyre szinte az egész falu készülődött. A vetélkedő döntőjére érkező Bács-Kiskun megyei gyerekek városföldi családok vendégei voltak. Tőlük kaptak szállást, étkezést, vendégszeretetet. Akkor még senki nem sejthette, hogy 1994-től az ország szinte minden szegletében sok-sok családnak izgatott készülődést, kiállításokat, érdekes előadásokat, természetismereti fejtörők sokaságát, nagy találkozások élményét, új barátságok születését hozza a május.

A „Barátunk a természet” 1995-ben kinőtte Városföldet, és néhány kilométerrel északabbra, Kecskemétre költözött. Először a Kodály Iskola, majd 1998-tól a Katona József Könyvtár ad otthont a vetélkedőt záró nyár eleji hétvégének. Ekkor köszöntik az írásbeli fordulókban legügyesebben szereplő csapatokat, ekkor kapnak bemutatkozási lehetőséget a gyerekek, ekkor kerül sor a játék döntőjére, és ekkor hallgatják meg egy-egy neves szakember – többek között Bankovics Attila, Csizmazia György, Schmidt Egon, Vásárhelyi Tamás – bölcs gondolatait. A szervezők fontosnak tartják, hogy Kecskeméten olyan felnőttekkel, kutatókkal, biológusokkal, pedagógusokkal találkozhassanak a tizenévesek, akiknek szakmai tevékenysége mellett emberi magatartása is példaként állítható eléjük. Ezeken a találkozókon arra is lehetőség nyílik, hogy a környezeti nevelés legjobb szakemberei, a gyerekek munkáját segítő, irányító pedagógusok tapasztalatot cseréljenek, ötleteket gyűjtsenek.

A játék országossá válásával többszörösére növekedett a játszótársak száma. Ma már az egykori játszótársak gyerekei keresik fel a könyvtárakat egy-egy érdekes kérdés után kutatva.

A lelkes versenyszervezők, Koleszár Márta vezetésével, először 1987 szeptemberében hívták vetélkedni a 8-14 éves diákokat. A kezdeti 17 csoporttal szemben tavaly már 638 csapattal tartották a kapcsolatot hónapról hónapra. Előfordult olyan év is (1998.), mikor 988 négy fős csapat vett részt a játékban. Több, mint 151 forduló, 1514 fejtörő, 14 000 játszótárs és 290 játékos óra jellemzi az elmúlt három évtizedet.

A „Barátunk a természet” Országos természetismereti vetélkedőt azóta is minden évben meghirdeti a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár. Az idén, 2018-ben már a XXXI. játék győzteseit ünnepelhettük.

A résztvevő csapatok a tanév folyamán öt írásbeli feladatsort kapnak. A játékosok a feladatlapok megoldását megadott határidőre juttatják vissza Kecskemétre. Az értékelés – több száz feladatlap javítása, rajzok, mesék, versek bírálata – kecskeméti pedagógusok és környezetvédelmi szakemberek önkéntes vállalása.

Szövegkiegészítés, totók, kakukktojások, hibakutatás, titkos üzenetek megfejtése, plakáttervezés, meseírás, rigmusok szerkesztése, rajzolás, zenehallgatás, egyszerű kísérletek, könyvtári kutatómunka, megfigyelések a szabadban, nagy beszélgetések szülőkkel, nagyszülőkkel, könyvajánlások készítése, hogy csak néhányat említsek azokból a tevékenységekből, amelyekkel harmincegy esztendő alatt találkozhattak a „Barátunk a természet” vetélkedősorozat résztvevői.

A feladatsorok háromféle változatban készülnek el, igazodva a gyerekek életkori sajátosságaihoz, iskolában szerzett ismereteihez, tapasztalataihoz. A feladatványokban a növény- és állatvilágra vonatkozó ismereteken kívül földrajzi, vízrajzi, néprajzi, irodalmi, zenei, környezetvédelmi és képzőművészeti tájékozottságot feltételező kérdések is szerepelnek. Minden fordulóban kézügyességet igénylő, fantáziát megmozgató feladatok, kísérletek, a szabadban elvégezhető megfigyelések teszik változatossá a gyerekek munkáját.

Általános iskolás koromban magam is versenyző voltam. Tanári diplomamunkámat is a környezeti nevelésből írtam a Barátunk a Természet vetélkedőt elemezve. Azóta minden évben segítem a szervezők munkáját a vetélkedő döntőjében.

Aki kedvet kapott, a 2018/2019-es tanévben is együtt okosodhat velünk a „Barátunk a természet” Országos természetismereti játékban. A játék felhívása a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár honlapján, a Bács-Tudás-Tárban, a www.bacstudastar.hu honlapon lesz majd elérhető a tanév elején.

A természetismereti vetélkedő célja

 • A verseny alapvető célja a szemlélet- és magatartásformálás. A gyerekeken keresztül a családok gondolkodásának, szokásainak formálása, alakítása.
 • Az iskolai tantárgyak közötti koncentráció lehetőségeinek széleskörű kihasználása.
 • A természettudományos szakirodalom, kézikönyvek, határozókönyvek, folyóiratok megismertetése és használata.
 • A szerzett ismeretek és élmények megörökítése különböző technikák segítségével.
 • Ember és környezete viszonyának sokoldalú bemutatása.
 • A környezetkímélő életmód lehetőségeinek bemutatása.
 • A természet megközelítése különböző tudomány- és művészeti ágak felől.
 • Ösztönzés a lakóhely környezetének alaposabb megismerésére, társakkal való megismertetésére.
 • A közös játék örömének megteremtése.
 • A csoportos alkotómunka élményének megélése.
 • Ötletek, módszertani segítség nyújtása a feladatlapok felhasználásával a felkészítő pedagógusoknak.
 • Környezetvédelemmel foglalkozó csoportok kapcsolatfelvételének elősegítése, megteremtése.

Tóth Márta

MNVH Bács-Kiskun megyei területi felelős

Forrás: Kincsestár – Könyvtári Játékok: Barátunk a természet (Szerkesztette és írta: Koleszár Márta; Kecskemét, 2006.)

Következő Előző

Következő Előző
Share Button

Olvasson tovább

Új, ingyenes portál köti össze a mezőgazdasági termelőket a vevőkkel

A piaci kereslet és kínálat összekapcsolása érdekében az Agrárminisztérium, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. …