2020 május 26 - kedd

Hungarikum kiállítás a Homokhátság értékeinek bemutatására

 

A Kamra-túra Homokháti Gazdák Egyesülete „Homokhátság tanyái, agrár- és élelmiszeripari nemzeti értékeinek bemutatása” címmel kiállítást rendezett Kecskeméten. A kóstoltatóval egybekötött ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei elnöke, valamint Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnöke. Értékmegőrző szerepéről számolt be Dr. Bankó Ágnes, a megyei önkormányzat aljegyzője és Palik Vera, a Bajai Hajómalom Egyesület, Hajómalom és Halászati Miniskanzen elnöke.

A Kamra-túra Egyesület a nagy múltú gazda hálózatra építve hat évvel ezelőtt kelt életre, mely fő feladata a tanyán élő gazdálkodók támogatása, a kistermelői élelmiszertermelés elősegítése, a tanyák fejlesztése. A Kamra-túra Egyesület küldetésének tekinti a magyar tanyák, mint hungarikumok, a tanyai gazdaságok megőrzését, az általuk előállított értékek bemutatását, ezzel is segítve pótolhatatlan tevékenységük tudatosítását, társadalmi elismertetését. Ehhez 2018-ban sikeres pályázatot nyújtottak be az Agrárminisztérium nemzeti értékek és hungarikumok megismertetésére kiírt pályázatán. Kiállításuk célja, hogy megye szerte és külhoni helyszíneken is bemutathassák a Duna-Tisza köze kulturális és élelmiszeripari különlegességeit.

A vándorkiállítás első állomása szimbolikus, hiszen az agrár-vidékfejlesztés központja, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága ad otthont számára.

A szervezők három téma köré csoportosították a kiválasztott értékeket: a magyar tanya sokszínű bemutatása, a Duna-Tisza közén fellelhető agrár-élelmiszeripari hungarikumok ismertetése, valamint a megyei értéktár kulturális értékeinek prezentálása.

A kiállítás egy válogatás a kincsestárból. A Duna-Tisza köze tanyáihoz, tanyai gazdaságaihoz is köthető hungarikumokat, a kiemelkedő nemzeti-, megyei értékeket mutatja be. A bemutatótérben kiállításra kerültek a méltán híres, megyei értéktárban is szereplő kistermelői és élelmiszeripari termékek, hungarikumok. Ezen kívül a térség kulturális és épített örökségére hívják fel a figyelmet, mint pl. a kalocsai hímzésre, a halasi csipkére, a dunai halászatra, a császártöltési pincesorra vagy éppen a bugaci pásztoréletre. Az információs plakátok mellett eredeti tárgyakat mutatnak be. Közel 30 megyei érték prezentálása valósul meg.

A kiállítást megálmodók szándéka egy szívet melengető, lelket felemelő-, gazdagító élmény nyújtása, és a felelősség felismertetése. A most és itt élők, a felnövekvő nemzedék felelőssége és magasztos feladata az értéktárak bővítése, a fellelt értékek méltó megőrzése.

A városok, a falvak, az itt élő emberek közösségei korokon átívelő, megőrzésre érdemes értékeket, kiemelkedő teljesítményeket tudhatnak magukénak. A közösségek értékei feltárásának, megőrzésének gondolata mindig is foglalkoztatta a településükhöz, tágabb környezetükhöz, hazájukhoz kötődő embereket.  Az elmúlt néhány évtizedben sorra jöttek létre a tájházak, helytörténeti értékeket bemutató gyűjtemények.

Ennek a feltáró, óvó, örökítő munkának adott új lendületet, új kereteket a „A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról” szóló 2012. évi XXX. törvény.  A törvényalkotókat a nemzeti értékek védelme, azok hazai és nemzetközi bemutatása, a nemzeti arculat erősítése érdekében való tenni akarás vezérelte. A Parlament több mint öt éve az összetartozás, a nemzeti tudat erősítése érdekében nemzetünk értékeinek összegyűjtéséről, dokumentálásáról, az értékek ápolásáról, az ilyen irányú tevékenységek támogatásáról döntött.

A törvény adta keretek között, egy alulról építkező a háromlépcsős rendszer épült fel. A nemzeti értékpiramis csúcsán a hungarikumok állnak, a középső szintet a kiemelkedő nemzeti értékek, míg az alapot a megyei, ágazati, külhoni, helyi értéktárak képviselik. A helyi értéktárak tartják nyilván a szűkebb közösség, egy település, tájegység, megye számára fontos értékeket.

A kiállítás megnyitóján Gáspár Ferenc bejelentette, hogy a Kamra-túra Homokháti Gazdák Egyesülete tagja javaslatára Magyarországon egyedülálló kezdeményezésként április 24-én, azaz Szent György napjához, az állatok tavaszi kihajtásának ünnepéhez kötődően megünneplik a Tanyák Napját.

A megyei értéktár történetét, jövőképét dr. Bankó Ágnes, a megyei önkormányzat aljegyzője ismertette. Bács-Kiskun 119 településéből 81-ben vállalták a helyi értékek felkutatását, lajstromozását. Közülük csak 76-ban alakult meg az értéktári bizottság. Összesen 1791 települési értéket vettek eddig helyben listába. A megyei értéktárba több mint félezer javaslat érkezett öt év alatt, melyből 240-et vettek fel az értéktárba. Ezek között van például Kiskőrösről a világ első köztéri Petőfi-szobra, a soltvadkerti csettegő, a bugaci pásztorélet, a kunszentmiklósi birkapörkölt, a kecskeméti kajszibarack, az Univer cég Erős Pista készítménye vagy a kiskunhalasi Csipkeház is.

Értékek a Duna parton címmel Palik Vera, a Bajai Hajómalom Egyesület, Hajómalom és Halászati Miniskanzen elnöke tartott előadást. Az 1880-as években Baja mellett a Dunán 51 hajómalom őrölte a bácskai búzát. Ennek emlékére egy hajómalmot építettek, mely érdekes látnivaló a gyermekek csoportok és a turisták számára.

A kiállítás összefogás, partneri együttműködés eredménye, melynek létrehozását szervezetek és magánszemélyek segítették. A Kamra-túra Egyesület tagjai is nagy számban vették ki a részüket a szervezésből, a kiállítás berendezéséből. Számos bemutatott érték az ő tanyagazdaságaikból kerültek ki.

A szervezők szándéka, hogy bemutatásra kerüljön, mennyi erő, mennyi gazdagság birtokában vagyunk! A kiállítás 2019. január 17. – április 30. között minden hétköznap 8.00-16:30 között tekinthető meg ingyenesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága aulájában (Kecskemét, Tatár sor 6.). Ezt követően vándorútra indul, és Bács-Kiskun megye településein népszerűsíti tovább értékeinket. Első állomása a Megyeháza lesz.

A Kamra-túra Egyesület várja a vándorkiállítás bemutatására fogadókészséget mutató önkormányzatok, könyvtárak, kulturális központok, faluházak jelentkezését. (Batiz Károly: telefon: 06-30/850-3550)

Kamra-túra Egyesület

Következő Előző
Slide 1 | 
Slide 2 |

Slide 3 | 
Slide 5 |

Slide 6 | 

Slide 7 | 
Slide 8 | 
Slide 9 | 

Slide 10 |
Slide 11 | 
Slide 12 | 
Következő Előző
Share Button

Olvasson tovább

A mezőtúri zártkertek közcélú, komplex mezőgazdasági és infrastrukturális fejlesztése

Jelenleg a mezőtúri járás külterületén található tanyák, zártkertek infrastruktúrája közepesnek mondható, számos ingatlanon a mai …