2020 május 25 - hétfő

Római Katolikus templom rekonstrukciója Magyarsarlóson

Magyarsarlóson tett látogatást április hónapban Vanyúr Arnold, az MNVH Baranya megyei területi felelőse, akinek Dukai Zoltán polgármester mutatta meg a Római katolikus templom rekonstrukcióját.
A Kozármislenyi Római Katolikus Plébánia, 2016.05.26 -én támogatási kérelmet nyújtott be VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című felhívásra, mely a 2017. július 13. napján kelt okirat alapján 16 747 264 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Magyarsarlós Baranya megyében, Pécstől délkeletre 10 kilométernyi távolságra található. Megközelítése az 57 es főút Pécset Moháccsal összekötő szakaszáról lekanyarodva az 56127 sz. bekötő úton a legegyszerűbb. A település közigazgatási feladatait, a Nagykozár Közös Önkormányzati Hivatala látja el. A településen a közösségi élet legfontosabb tere a Művelődési Ház, a templom, a játszótér, a park, a német nemzetiség Közösségi Háza. A település közösségei közül a legaktívabbak a helyi Polgárőrök, a Nyugdíjas Klub tagjai, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai. A helyi közösségi együttélés fő jellemzője a társadalmi szolidaritás, ami megnyilvánul a település háromféle nemzetisége (horvát, sváb, magyar) békés egymás mellett élése és együttműködése, a fiatalok és az idősek, valamint a helyi lakosság és a beköltözők irányában.

A római katolikus templom a Polgármesteri Hivatal és a temető mellett a domboldalon helyezkedik el. A templom egyhajós-egytornyú, észak-dél tájolású, téglaboltozatos térlefedésű, általánosan elfogadható szerkezeti állapotú. A torony teljesen a hajóba behúzva helyezkedik el. A hajó két közel azonos traktusból, valamint a tornyot és a karzatot magába foglaló kisebb traktusból áll. A szentély egy kisebb traktusból és egy közel körszelet apszisból áll. A templom gyámboltövekre támaszkodó csehsüveg boltozatú. A szentélyhez a nyugati oldalon sekrestye csatlakozik. A tető feszítőműves hagyományos fedélszékű, hódfarkú cserép fedésű. A település központjában elhelyezkedő épület, meghatározó a település arculata szempontjából. Funkcióját tekintve, az egyik leglátogatottabb közösségi tér. A falu lakóinak nagyobb része rendszeresen használta az épületet annak ellenére, hogy korszerűtlen volt, nedvesedett, nem volt jó a szigetelése, télen hideg volt és nyirkos. Küllemében rontotta a település arculatát is, ezért mindenképpen indokolt volt a felújítása.

A falak nedvesedése elsősorban a belső oldalon volt érzékelhető, mivel a lábazatvakolat erős cementes anyagú. Az északi oldalon bevágásban helyezkedik el a templom így a szentély részen a padlószint a csatlakozó terepszint alatt van. A falak nedvessége a talajból és csapóesőből eredt. Az átnedvesedett falak szárítóvakolati rendszerrel kerültek felújításra. A teljes homlokzatfelületre egységes simítóvakolat került, majd az egész újra lett festve. A templomtér és a torony ablakai ki lettek cserélve a meglévőkkel azonos geometriájú mázolt faszerkezetűekre; a többi homlokzati nyílászáró is javítva, mázolva lett. A fémlemez ablakpárkányok és páracsatornák szintén ki lettek cserélve. A templom körüli betonjárda hiányos és töredezett volt, így az térkőre lett cserélve. Az esővíz elvezető rendszer ejtőcsövei elavultak voltak, csatornaüstök kerültek beépítésre. Fontos kiemelni, hogy a templom belső felújítása is megvalósult, köszönhetően az egyházközösség adományainak, összefogásának.


Az épület felújításával a település egyik meghatározó közösségi tere újult meg, további projekteket alapoz meg a templomban tartható rendezvények, hangversenyek, egyháztörténeti előadások szervezésével. A programok rendszeressége vendégeket generál, a helyi egyházközségnek bevételt biztosít. A templom felújítása beleillik Magyarsarlós község Önkormányzata által meghatározott célokba, mely szerint a község arculata, történelme, identitása szempontjából megőrzendő, meghatározó az épített értékek védelme, a község építészeti örökségének megtartása, védett értékeinek fenntartása és jó karbantartottságának a biztosítása. A pályázati sikerek sorozata a 2014-2020-as ciklusban folytatódik. Szedlák Zoltán a VP-4-11.1.-11.2.-15. – Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása című felhívás keretében 6 335 775 Ft, a VP-4-10.1.1.-15. – Agrár-

Share Button

Olvasson tovább

A mezőtúri zártkertek közcélú, komplex mezőgazdasági és infrastrukturális fejlesztése

Jelenleg a mezőtúri járás külterületén található tanyák, zártkertek infrastruktúrája közepesnek mondható, számos ingatlanon a mai …