2019 december 13 - péntek

A Béri Balogh Ádám Táncegyütteshez kapcsolódó értékmentő, közösségépítő munka

„Generációk együttélésében gondolkodunk, kicsik és nagyok együtt vesznek részt a hagyományok felelevenítésében, a közös tábori programokban, a táncházakban, adott esetben a közös tánctanulásban” – mondja Korbacsics Tibor az elmúlt évben 50 éves Béri Balogh Ádám Néptáncegyüttes vezetője. „A közös munka, a közös cél erős, összetartó közösséget kovácsol, a próbateremben sokszor embert próbáló és embert faragó munka folyik. Nem csak a fizikai állóképesség fejlődik, hanem a szellemi fejlődésre is komoly hatással van ez a folyamat. Az együtt töltött idő alatt új kapcsolatok, hosszútávú barátságok, szerelmek alakulnak ki. Az együttes tagjai odafigyelnek egymásra, gyakran a próbatermi kötöttségeken kívül is együtt terveznek programot. A falusi és a városi gyermekek tartalmas időtöltés keretében együtt töltik szabadidejük egy részét, miközben fejlődik helyi identitástudatuk, formálódik ízlésviláguk.”

A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes 1968 óta folyamatosan működik a Vas megyei Körmenden. Alaptevékenységében a nemzeti hagyományos mozgáskultúra a néptánc, a hagyományok ápolását, továbbadását tekinti feladatának. Tevékenysége kiterjed az ifjúságnevelés, művészeti alkotói műhelymunka, köznevelés, közművelődés területére. Jelentős hatással van a város és térsége művészeti, közösségi életére – rendezvényeik, műsoraik regionális és nemzetközi hírnevet szereztek.

Az eredeti felgyűjtött néptáncokat, szokásokat a magyar nyelvterület minden tájáról tanulják, megismerve azok sajátosságait, jellemző stílusjegyeit, melyeket un. folklór koreográfiákban, stílushű viseletekben állítanak színpadra. Jellemző az együttes repertoárjára a feldolgozó, táncszínházi művek bemutatása is, melyeket meghívott koreográfusok tanítanak be.

Kultúrdiplomácia

A (politikai) nyitás évének (1968), a szakmai munka következetességének köszönhetően már az első esztendőben ausztriai meghívásnak tett eleget a csapat, amely megnyitotta a nemzetközi kapcsolatok kialakulásának sorát. Itt kezdődött a csehországi Radhost Táncegyüttessel a máig tartó kapcsolat, mely napjainkra hivatalosan is testvérvárosi szintre emelkedett Körmend és Roznov pod Radhostem között. Az együttes az évek során több nemzetközi fesztiválra vitte Körmend és Magyarország hírnevét többek között cseh, lengyel, német, olasz, francia, török, bolgár nyelvterületeken. Két alkalommal nagy sikerrel mutatta be műsorát a finn testvérvárosban, Heinavessiben, három alkalommal pedig Norvégiában, az ott élő magyarok meghívásának eleget téve. Többször teljesített az együttes küldetést a Hunyad testvérmegyei Déván a Carpatica Fesztiválon.

Hagyományőrzés és -teremtés

A mindennapi néptáncoktatás kereteiben tanultak kifutása nem csak a színpadi produkciókban, hanem a szokások megújításában, valamint hagyományossá váló táncos közösségi alkalmak – jeles napok – kialakulásában mutatkozik meg, melyek a térség és a megye közművelődési palettáján is jelentősek:

Rönkhúzás – farsangon évente megtartott tréfás esküvő, a régió emblematikus farsangi népszokása.

Tánc Világnapja – minden évben megtartott színházi előadás április 29-én.

Pünkösdölés – Pünkösd vasárnapján délelőtt a nádasdi, esti órában a körmendi katolikus templomkertben zajlik, vasi népszokás megújítása.

Májusfakitáncolás – 1971 óta élő hagyomány, melyhez vendégegyüttesek fellépése is társul eleinte az együttes meghívásainak viszonzása céljából, később a Nyugat-Magyarországi régió táncegyütteseinek szakmai fóruma, a Lajtha László Koreográfiai Verseny kapcsán. A résztvevő 15 együttest szakmai zsűri minősíti.

Nemzetközi Néptáncgála – Minden éven augusztus 19-én a város hagyományos ünnepi estje, melynek súlyponti kulturális rendezvényeleme a tűzijáték utáni néptánc gála, melyen a nemzetközi kapcsolati tőkének köszönhetően színvonalas külországi együttesek nagyszámú közönség előtt mutatják be műsorukat.

Nyugat-Magyarországi Néptáncantológia – Évente november második hétvégéjén a Nyugat-Magyarországi Néptáncszöveséggel közösen megrendezett régiós szemle, kezdeményezője és házigazdája a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes

Karácsonyi Pásztorjáték – Békefi Antal által felgyűjtött Bozzai battaliázó – karácsonyi szokás alapján megrendezett hagyományos táncünnep Körmend, Nádasd, Szentgotthárd helyszínekkel. A Bozzai battaliázó az együttes kezdeményezésére bekerült a Vas Megyei Értéktárba.

Évente 40-50 fellépés

Az együttes egész esztendőben rendszeresen tartja a táncpróbákat: az utánpótlásnak heti kétszer 3 órás, míg a nagyoknak heti kétszer 4 órás beosztással. Az együttes állandó létszáma 30-40 fő.

A helyi Színházban több alkalommal adnak önálló műsort, a már említett Tánc Világnapján túl, júniusban utánpótlás csoportjaikkal együtt adnak egy egész estét betöltő programot az egész tanéven át zajló munkát bemutatva, majd a szokásos őszi bemutató kerül megrendezésre. Az önálló műsorokat a környék falvaiba is bemutatják, rendszeres fellépői és résztvevői a nagyobb falunapoknak és a települések egyéb jeles eseményeinek.

Jeles napok alkalmával rendszeresen szerveznek játszóházakat, táncházakat.

A feledésbe merülő népszokásokat felelevenítése mind-mind egy közösségi program és bemutatkozás a helyi közönség előtt: Rönkhúzás, húsvéti locsolás, Pünkösdölés, májusfa-állítás és –kitáncolás, Szent Iván éjjeléhez kapcsolódó népszokások (tűzugrás, mátkázás), a Lucázás, Pásztorjáték bemutatása a karácsonyi műsoron. Az együttes szakmai munkájának elismeréseként 2003-ban Pro Urbe Díjban részesült.

“Partium” Alapfokú Művészeti Iskola

Az együttes utánpótlás nevelése kezdetben szakköri keretekben működött, melyből kezdeményezésük nyomán alakult ki helyben és a város vonzáskörzetében az alapfokú művészetoktatás néptánc tanszakon. A Művészeti Iskola révén jelenleg mintegy 380 tanuló és családja került mindennapi, aktív kapcsolatba a néptánccal és a népzenével. Ennek személyi feltételéhez az egyesület 7 táncosa néptáncpedagógusi végzettségével járul hozzá.

 

 

Share Button

Olvasson tovább

Hegyesi Éléstár

A Makói Kistérségben elhelyezkedő Királyhegyes Községben él és gazdálkodik, Deák Szilvia állattenyésztő agrármérnök, sajtkészítő, aki …