2020 július 3 - péntek

A mezőtúri zártkertek közcélú, komplex mezőgazdasági és infrastrukturális fejlesztése

Jelenleg a mezőtúri járás külterületén található tanyák, zártkertek infrastruktúrája közepesnek mondható, számos ingatlanon a mai napig sincs gáz, víz, áram. A gazdaságokban zömmel be nem jelentett ásott- és fúrt kutakkal találkozhatunk, melyek nem rendelkeznek talaj-és vagy parti szűrésű vízkészlettel. Az Alföldön a magas napsütéses órák száma indokolttá tenné a növény igényéhez igazodó öntözési normákat. Az optimális villamos energia, napenergia hasznosító rendszerek vagy egyedi mérő állások hiányában nincs értelme beruházni a fúrt kutakhoz gépészeti elemekre (pl. szivattyúra). A Méher-zugban évek óta elhúzódó, rendezetlen állapotok uralkodnak, összesen 1,790 km hosszan kis teljesítményű energiaellátással üzemelnek a mintagazdaságaink. A szakadozó áramellátás miatt az új belépőket nem tudja a rendszer kiszolgálni, a gyümölcsök hűtése, a vetemények öntözése nehézkes. Az öntözés problémák kiküszöbölésére manuális megoldásokat kell találni. A kedvezőtlen infrastrukturális adottságok miatt ezeken a területeken közepes minőségű gyümölcs szüretelhető és kínálható a piacon, így kisebb bevétel realizálható a gazdálkodónál. A zártkertek ritkán lakottak, a nadrágszíj parcellás területeken sok esetben hiányzik a kerítés, lopás és vadkárral kell számolni. Az elvándorlás és a demográfiai válság miatt a tanyán élők között lényegesen megnőtt a szociális segítségre szorulók (idősek, betegek, szegények) aránya, lecsökken a fiatalok száma. 2001-hez képest kissé növekvő tendencia figyelhető meg a foglalkoztatottak számát tekintve, kevesebb a munkanélküliek, a rendszeres segélyből élők száma. A tanyák, zártkertek önellátó gazdálkodásra adnak lehetőséget, jövedelem kiegészítést biztosítanak. A zártkertek eszközellátottsága korszerűtlen, termelési-piaci integrációjuk közepes. Kert közösségek alakultak a zártkertekben, akik többé kevésbé együttműködnek.

A mezőtúri közcélú infrastrukturális és mezőgazdasági hasznosítást segítő beruházás direkt célja a környezetvédelem, a környezetorientált elemek használata (megújuló energia-napelem rendszerek, akác cölöpökre helyezett vadkerítés, talajművelés során low input redukált géphasználat, komposztládák). A fejlesztendő zártkertekben fellelhető a génerózió által veszélyeztetett mezőtúri birs, mint tájfajta biológiai alap. Fontos célunk a biodiverzitás megőrzése, a gyümölcstermesztés fennmaradása érdekében. Hosszú távú célként fogalmazódik meg Mezőtúr településen élők életminőségének javítása és ezen szint fenntarthatósága elsősorban olyan kisléptékű fejlesztésekkel, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság, a térség alapvető infrastruktúrával való ellátottságának, hasznosításának növeléséhez, illetve a helyi gazdaság erősödéséhez. A villamos energiafejlesztéssel szinkronban növelni tudjuk az öntözhető területek nagyságát, jó minőségű, kiszámítható termés mennyiség, árualap realizáló.

A közcélú beruházás 43 zártkertet érint, 3 célterületen valósul meg, mely egymásra épülő elemeket tartalmaz. A villamos energia, napelem fejlesztéssel saját önerőből öntözővíz rendszert tudunk kiépíteni. A vadkárvédelemmel és az optikai elemekkel a minta gazdaságtól számított mintegy 10 ha terület gyümölcsöse védhető meg, így további biológiai alap, gyümölcsfa vásárlás, genetikai biodiverzitás fenntartása oldható meg. Olyan optikai elemek is beszerzésre kerülnek, melyek működéséhez villamos energia szükséges. A gyümölcs ültetvény későbbi beszerzését segíti a területrendezés, talaj-előkészítés, kézi eszközök beszerzése. Az alternatív energiaforrás és a komposztládák vásárlása a tudatos, környezetkímélő gazdálkodást segítik. A mezőtúri zártkertek birtok szerkezete művelési ágak szerint: 1%szántó, 35% kert, 62% gyümölcsös. Művelés alól kivett területek aránya 2%.

Megvalósuló fejlesztések:

1. villamosenergia-ellátáshoz és alternatív energiaforrásokkal táplált fejlesztés

35 db egybefüggő Méher-zugi és 3 szigetszerű ingatlanon valósul meg a közcélú, kisfeszültségű, egyedi mérőhely fejlesztés.

2. vadkerítés létesítése, vadgazdálkodási/vadvédelmi elemek építése

A fejlesztés során 1113 m2 vadkerítés kiépítése történik környezetkímélő akác cölöpökre helyezve illetve 5 db vadriasztó optikai elem beszerzése (vadriasztó prizma, elektromos, illetve ultrahangos vadriasztók).

3. területrendezés, gyümölcsfa- és/vagy szőlőtelepítés

Az önkormányzat 2 fő közfoglalkoztatott személyt is bevon a fejlesztésben, melyben kertészeti célfeladatot lát majd el a jelenlegi munkájukkal együtt: területrendezés, napelem telepítése és vadkerítés letelepítése. A fejlesztés hozzájárul a pozitív ökológiai lábnyomhoz: a napelemes rendszer gyártásához használt energiát egy átlagos napelem 3-6 éven belül visszatermeli. Eközben a napelemes rendszerek átlagos tervezett életkora 25 év, több energiát termel meg összesen, mint ami az előállításhoz szükséges. Az adott zártkert napelem rendszerei segítik az adott és a szomszédos kert-közösségi ingatlanok alternatív energia ellátását a gyümölcsültetvények öntözéséhez, a gyümölcsök hűtéséhez, a terménydarálók működtetéséhez, fűvágáshoz. A jó mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően, a redukált menetszámmal működő, innovatív környezetbarát talajművelési technológiát, akác cölöpökre helyezett vadkerítést alkalmazunk, mely kedvezően járulhat a természet állapotának javításához, a biodiverzitás megőrzéséhez.

A társadalomban a fiatal gazdák megjelenése miatt a gyümölcs parcellák értéke stabilizálódik, gyakorlatilag megszűnik ezen földek értékesítése, az általuk mutatott jó példa motiválni fogja a gazdákat.

A projekt egyik pozitív hozadéka, hogy a helyben termelt gyümölcsök előállítására kerül a fókusz. Ennek fényében széles körben népszerűsítjük a résztvevő mintakertek működését, , az érdeklődőkkel folyamatos kapcsolatot tartunk a motiváció fenntartása érdekében. A kihasználtság mértéke várhatóan 40-50%-ka megnöveli a kertgazdálkodás iránt érdeklők számát. A Túri Vásár, havi rendszerességgel tartott Termelői Vásár, Őszülő című rendezvények közel 10000 fő látogatót vonzanak. A kertgazdák által előállított helyi termékek iránt is várhatóan nő majd ezáltal a kereslet. A Mezőtúri Míves Termék Védjegy és a 2019. év Boltja Túri Kamra nagy mértékben növeli a jövőben a Mezőtúr ismertségét, többszörösére emelve a turizmusból származó bevételeket (helyi termékek forgalma, szálláshelyek kihasználtsága, helyi adók növekedése). A fejlesztést széles média lefedettség mellett valósítjuk meg, offline és online felületeken jelenünk meg, illetve rendezvényt szervezünk. Nincs veszélye a kihasználtságnak.

 

Dr. Barancsi Ágnes

MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi felelős

 

Share Button

Olvasson tovább

Jász-Nagykun-Szolnok megye kosarában Lilla Mézei

Kun Lilla, a kisgyermekes, fiatal tanyagazda hölgy méhegészségügyi felelősként és méhészmesterként segíti a Jász-Nagykun-Szolnok megyében …