2020 szeptember 27 - vasárnap

Hogyan kapcsolódik össze a falu- és tanyagondnokság a vidékfejlesztéssel?

A falugondnokok alapképzésén a falugondnokság és a vidékfejlesztés kapcsolatáról Tóth Márta, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Bács-Kiskun megyei területi felelőse tartott előadást a tanyagondnokok számára. A képzésen 25 hallgató vett részt Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Pest, Tolna és Baranya megyékből.

A tanya- és falugondnokok feladata a falusi, tanyai életforma élhetőbbé tétele, eme jellegzetes életmód hátrányainak csökkentése. Célja az aprófalvak, alföldi tanyák, valamint tanyás települések sajátos értékeinek megmentése, megőrzése, azok fenntartható fejlődésének elősegítése.

Ezzel a magyar vidék alkotmányának is nevezett Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020. megvalósítását is támogatja, ami kimondja, hogy a tanya, a tanyás településrendszer és gazdálkodási forma a magyar nemzeti örökség része. Ezzel összefügg, hogy a magyar tanyát, mint tradicionális létformát a Hungarikum Bizottság 2015-ben beválasztott a Magyar Értéktárba.

A falu-, tanyagondnokság a nemzeti kincsünk megőrzésének záloga. A vidékfejlesztés alapszolgáltatása, annak szelíd módszere. A tanya- és falugondnoki szolgáltatások a magyar vidék helyi problémahalmazának lokális megoldásai.

Forrás: Tóth Márta, Bács-Kiskun megyei területi felelős, fotó: Uta Scholl / Unsplash

Share Button

Olvasson tovább

Aszfaltkeverő családi vállalkozásban

Nemrégiben adták át azt az aszfaltkeverő üzemet, melyet a Dél-Vas megyei Petőmihályfán élő Kulcsár Béla …