2022 november 27 - vasárnap

A tanács

A Tanács az MNVH javaslattevő, támogató szerveként segíti, hogy az MNVH céljairól, tevékenységéről, egyes programjairól az érintett személyek, szervezetek minél szélesebb körben értesüljenek; véleményezi a cselekvési tervet, valamint a cselekvési terv végrehajtásáról szóló beszámolót;  javaslatot tehet az Elnökségnek a cselekvési terv keretében megvalósuló programokra. A Tanács 20 tagból áll, a tagok a vidékfejlesztésben érintett szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, a vidékfejlesztéssel foglalkozó tudományos kutatók és szakértők közül került felkérésre.

Dr. Csonka-Takács Eszter Ph.D., néprajzkutató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igazgatója 

Csonka-Takács Eszter1994 óta foglalkozik a hagyományos kultúrák vizsgálatával. Kutatási témájának középpontjában az átmenetei rítusokhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek társadalmi funkciójának feltárása áll. Az MTA Néprajzi Kutatóintézet tudományos munkatársaként, majd az Európai Folklór Intézet igazgatóhelyetteseként dolgozott, ahol 10 éves tapasztalatot szerzett a szellemi kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos feladatok koordinálása területén. Konferenciák szervezésével, kiadványok szerkesztésével segítette a 2003-as UNESCO egyezmény megvalósításának előkészítését. 2009-től vezeti a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságát, amely az egyezmény magyarországi szakmai háttérintézményeként működik. Jelenleg az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottságának elnöki tisztét is betölti.

Kovács Katalin, vidékszociológus, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa

Kovacs Katalin_fotóKovács Katalin vidékszociológus, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa, osztályvezető. Kutatói érdeklődésének középpontjában a területi és társadalmi egyenlőtlenségek, a vidéki szegénység problémaköre, a gazdasági és társadalmi fejlesztés lehetőségei állnak. Számos hazai és nemzetközi publikáció szerzője. Része volt a LEADER magyarországi meghonosításában és nyomon követésében, tagja volt az AVOP és az ÚMVP monitoring bizottságának.

Páliné Keller Csilla, történész

Páliné Keller Csilla_ fotóPáliné Keller Csilla történész-közgazdász, végzettséggel rendelkezik, angol és német nyelveken beszél, az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője,  2000. óta terület- és vidékfejlesztéssel, oktatással foglalkozik. Az Esterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Tanszékén indult pályakezdő oktatóként, majd a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél 2004-től a Regionális Program oktatási prioritásának felelőse, részt vett a 2007-13-as NYDOP tervezésében, hazai finanszírozású, valamint a PHARE Orpheus program(ok) lebonyolításában, az EDUCORB, határon átnyúló oktatási projekt elindításában. 2006 óta foglalkozik integrált térségi fejlesztési módszerekkel, a Leonardo ösztöndíjasaként több hónapot töltött a német Schleswig-Holstein tartományban a LEADER+ (2000-2006) program német megvalósításának megismeréséért. 2008. decembere óta az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési (Leader) Egyesület munkaszervezet vezetői teendőit látja el. 2009. évtől volt regionális delegált, ÚMVP Monitoring Bizottsági tag, VIAB tag is. 2011-2015 között az MNVH elnökségi tagja, a LEADER szakosztály társelnöke volt.

Podmaniczky László, a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetének docense

Podmaniczky_fotóPodmaniczky László a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetének docense. Agrármérnöki és vállalatgazdasági szakmérnöki végzettséggel jelenlegi munkahelyén 1986-tól először vállalati gazdaságtannal foglalkozott, majd 1991-től aktív közreműködője volt a környezetgazdálkodási agrármérnök szak elindításának. Az utóbbi 15 évben az intézetben folyó – a mezőgazdasági földhasználati tervezéshez és az agrár-környezetgazdálkodási programokhoz kapcsolódó – kutatási munkákat koordinálta.

Ramháb Mária, Katona József Megyei Könyvtár igazgatója

Ramháb Mária_fotóMagyar-történelem szakos pedagógus és okleveles könyvtáros végzettséget is szerzett, jelenleg a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár igazgatója. Pedagógusként dolgozott mielőtt tájékoztató könyvtárosként a kecskeméti Megyei Könyvtárhoz kerül 1975-ben. Folyamatosan haladt előre a ranglétrán, megyei gyermekkönyvtár vezetőként és megyei könyvtárigazgató helyettesként is aktívan részt vett a Könyvtár életében, mielőtt 1991-ben kinevezték a Katona József Megyei Könyvtár igazgatójává. Kiemelt szerepet játszott számos könyvtári intézkedés végrehajtásában: Kazinczy Szép kiejtési verseny, könyvtári számítógépesítés beindítása, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer országos modellértékű működtetése. 2005 és 2011 között a Dél-alföldi Regionális Közkincs Bizottság elnöke volt. Tapasztalatot szerzett Európai Uniós és hazai projektek menedzselésében, valamint projektvezetői feladatok ellátásában. A példaértékű kulturális vidékfejlesztő tevékenység ellátásáért 2012-ben a Könyvtár csapatát a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnöksége „Az év vidékfejlesztő közösségének” választotta.

Vecsei Miklós, Magyar Máltai Szeretetszolgálat igazgatója

Vecsei Miklós_fotóSzőnyben született 1964-ben, kertész szülők gyermekeként. Egerben szerzett pedagógus diplomát, majd teológiai, szociálpolitikai és mentálhigiénás tanulmányokat folytatott. Tanári munkája mellett már 1990-től önkéntesként dolgozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, amelynek 2002 óta ügyvezető, majd általános alelnöke. 2002 és 2007 között a hajléktalanügy miniszteri biztosaként tevékenykedett.

 

Dr. Weisz MiklósFiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének társelnöke


Weisz Miklós_fotó1978-ban született Sopronban, végzettsége agrármérnök és közgazdász, 2010-ben PhD fokozatot szerzett. Korábban a keszthelyi Georgikon Kar adjunktusaként is dolgozott, jelenleg mezőgazdasági szaktanácsadással foglalkozó vállalkozását vezeti és fiatal családi gazdálkodóként szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik Nagylózson. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének társelnöke 2010. óta. Az MNVH Elnökségi tagja volt 2013 és 2015 között. Nős, egy kisfiú édesapja.