2019 március 23 - szombat

A tanács

A Tanács az MNVH javaslattevő, támogató szerveként segíti, hogy az MNVH céljairól, tevékenységéről, egyes programjairól az érintett személyek, szervezetek minél szélesebb körben értesüljenek; véleményezi a cselekvési tervet, valamint a cselekvési terv végrehajtásáról szóló beszámolót;  javaslatot tehet az Elnökségnek a cselekvési terv keretében megvalósuló programokra. A Tanács 20 tagból áll, a tagok a vidékfejlesztésben érintett szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, a vidékfejlesztéssel foglalkozó tudományos kutatók és szakértők közül került felkérésre.

Dr. Csonka-Takács Eszter Ph.D., néprajzkutató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igazgatója 

Csonka-Takács Eszter1994 óta foglalkozik a hagyományos kultúrák vizsgálatával. Kutatási témájának középpontjában az átmenetei rítusokhoz kapcsolódó szokások, hiedelmek társadalmi funkciójának feltárása áll. Az MTA Néprajzi Kutatóintézet tudományos munkatársaként, majd az Európai Folklór Intézet igazgatóhelyetteseként dolgozott, ahol 10 éves tapasztalatot szerzett a szellemi kulturális örökség megőrzésével kapcsolatos feladatok koordinálása területén. Konferenciák szervezésével, kiadványok szerkesztésével segítette a 2003-as UNESCO egyezmény megvalósításának előkészítését. 2009-től vezeti a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságát, amely az egyezmény magyarországi szakmai háttérintézményeként működik. Jelenleg az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottságának elnöki tisztét is betölti.

Dr. Drexler Dóra, okleveles tájépítészmérnök, az ÖMKi – Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetője

Drexler Dóra_fotó2004-ben végzett okleveles tájépítészmérnökként a Kertészeti Egyetem tájtervezési és területfejlesztési szakirányán. 2010-ben doktorált a Technische Universität München Tájökológia Tanszékén (Weihenstephan). 2010-től a svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (FiBL) tudományos munkatársa. 2011-ben részt vett az ÖMKi – Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet hazai megalapításában, melynek 2011 júniusától az ügyvezetője. Több hazai és nemzetközi tudományos program és szakmai bizottság tagja. Férjével és két kisgyermekükkel Budapesten él.

 

Eperjesi Tamás

Eperjesi Tamás_fotóAz ELTE-n végzett jogászként. A Földművelésügyi Minisztériumban gyakornokként, osztályvezetőként, az ágazati érdekegyeztető tanács főtitkáraként, és 1997-98 között az elmaradt vidéki térségek fejlesztésért felelős miniszteri biztosaként is aktívan közreműködött a hazai vidékfejlesztés előremozdítása érdekében. Ezt követően Budapesten társas irodájában 2006-ig ügyvédként dolgozott. 1997 és 2000 között a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány kuratóriumának elnöke volt. 2007-től vidékfejlesztési irodavezetőként (HVI) a hatvani kistérségi önkormányzati társulás és a “Zagyvaság” helyi közösség egyik megszervezőjeként is tevékenykedett. 2010-től a LEADER HACS-ok, valamint a 465 településen indult Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) program országos szakmai koordinációjáért felelős VM VKSZI, majd a NAKVI vidékfejlesztési igazgatója. Az MNVH Tanácsának 2011 óta tagja, rövid ideig főtitkára is. A Herman Ottó Intézet Természetmegőrzés, Tájfenntartás és Közösségi Fejlesztések Igazgatóság  vezetője és főigazgató-helyettese volt.

Gáspár Ferenc, Szabadszállási Gazdakör elnöke

Gáspár Ferenc_fotó1969-ben született Bács-Kiskun megye északi részén fekvő Szabadszálláson, ahol családja generációk óta gazdálkodással foglalkozik. Nős, egy fiúgyermek édesapja. Agrárszakember, 2002 óta vezeti családi gazdaságát, ahol növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkoznak. Fontosnak tartja az agrárium és a vidéken élő emberek erősödését, valamint azon folyamatok támogatását, melyek révén nőhet a mezőgazdaság jövedelemtermelő képessége. Úgy véli, a jövő építésében elengedhetetlen a hagyományok ápolása, a fejlődési szándék és az együttgondolkodás.

 

Juhász Anikó, az Agrárminisztérium Agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára

Juhász Anikó_fotóTizenhét éves tapasztalattal rendelkezik az élelmiszer-ellátási lánc és a hozzá kapcsolódó szakpolitikai kutatás területén, különösen a rövid élelmiszer-ellátási láncok és a minőségbiztosítási rendszerek tématerületen. A 2014–2020-as magyar Vidékfejlesztési Program Rövid Ellátási Lánc Tematikus Alprogramjának vezető tervezője volt 2013 és 2014 között. 2012 óta projekt- és programértékelési feladatokat lát el az EU FP7-es és H2020-as kutatási pályázatai esetében. Tagja az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottságában működő Hagyományos Élelmiszer Munkacsoportnak. Az EU Agrárpiaci Bizottságának tagja 2016-ban.

Kovács Katalin, vidékszociológus, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa

Kovacs Katalin_fotóKovács Katalin vidékszociológus, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa, osztályvezető. Kutatói érdeklődésének középpontjában a területi és társadalmi egyenlőtlenségek, a vidéki szegénység problémaköre, a gazdasági és társadalmi fejlesztés lehetőségei állnak. Számos hazai és nemzetközi publikáció szerzője. Része volt a LEADER magyarországi meghonosításában és nyomon követésében, tagja volt az AVOP és az ÚMVP monitoring bizottságának.

Luzsi József, a MEGOSZ elnöke

Luzsi József_fotóSzakmai tanulmányait 1980-ban fejezte be Egerben, azután az állami szférában a NEFAG Zrt-nél helyezkedett el, ahol húsz évig dolgozott. Erdőtulajdonos is, 1999-től, mint magánerdő gazdálkodó tevékenykedik a mai napig. Az Ártéri Erdőbirtokossági Társulat és a Tiszarév Erdőbirtokossági Társulat első számú vezetőjeként saját és bérelt erdőterületeket kezel. 2003 óta elnöke a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének (MEGOSZ), valamint három éve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara osztályvezetőjeként is tevékenykedik. Tagja még az Országos Erdőtanácsnak és az Agrárgazdasági Tanácsnak is. Nős, két felnőtt leánygyermek boldog édesapja.

Dr. Ónodi Gábor, okleveles építészmérnök és egyetemi docens

Ónodi Gábor_fotóDr. Ónodi Gábor, okleveles építészmérnök és egyetemi docens, aki a gödöllői Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetében oktat. Eddigi vidékfejlesztést érintő tevékenységei a környezetgazdálkodás komplex, összetett feladatköreire, főképpen a vidéki kistelepülések, tanyák fejlesztési lehetőségeire, az épített környezet alakításának kérdéseire terjedtek ki. A Tanács munkájában ez irányú tapasztalataim hasznosításával kíván részt venni.

Páliné Keller Csilla, történész

Páliné Keller Csilla_ fotóPáliné Keller Csilla történész-közgazdász, végzettséggel rendelkezik, angol és német nyelveken beszél, az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője,  2000. óta terület- és vidékfejlesztéssel, oktatással foglalkozik. Az Esterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Tanszékén indult pályakezdő oktatóként, majd a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségnél 2004-től a Regionális Program oktatási prioritásának felelőse, részt vett a 2007-13-as NYDOP tervezésében, hazai finanszírozású, valamint a PHARE Orpheus program(ok) lebonyolításában, az EDUCORB, határon átnyúló oktatási projekt elindításában. 2006 óta foglalkozik integrált térségi fejlesztési módszerekkel, a Leonardo ösztöndíjasaként több hónapot töltött a német Schleswig-Holstein tartományban a LEADER+ (2000-2006) program német megvalósításának megismeréséért. 2008. decembere óta az Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési (Leader) Egyesület munkaszervezet vezetői teendőit látja el. 2009. évtől volt regionális delegált, ÚMVP Monitoring Bizottsági tag, VIAB tag is. 2011-2015 között az MNVH elnökségi tagja, a LEADER szakosztály társelnöke volt.

Podmaniczky László, a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetének docense

Podmaniczky_fotóPodmaniczky László a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézetének docense. Agrármérnöki és vállalatgazdasági szakmérnöki végzettséggel jelenlegi munkahelyén 1986-tól először vállalati gazdaságtannal foglalkozott, majd 1991-től aktív közreműködője volt a környezetgazdálkodási agrármérnök szak elindításának. Az utóbbi 15 évben az intézetben folyó – a mezőgazdasági földhasználati tervezéshez és az agrár-környezetgazdálkodási programokhoz kapcsolódó – kutatási munkákat koordinálta.

 

Ramháb Mária, Katona József Megyei Könyvtár igazgatója

Ramháb Mária_fotóMagyar-történelem szakos pedagógus és okleveles könyvtáros végzettséget is szerzett, jelenleg a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár igazgatója. Pedagógusként dolgozott mielőtt tájékoztató könyvtárosként a kecskeméti Megyei Könyvtárhoz kerül 1975-ben. Folyamatosan haladt előre a ranglétrán, megyei gyermekkönyvtár vezetőként és megyei könyvtárigazgató helyettesként is aktívan részt vett a Könyvtár életében, mielőtt 1991-ben kinevezték a Katona József Megyei Könyvtár igazgatójává. Kiemelt szerepet játszott számos könyvtári intézkedés végrehajtásában: Kazinczy Szép kiejtési verseny, könyvtári számítógépesítés beindítása, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer országos modellértékű működtetése. 2005 és 2011 között a Dél-alföldi Regionális Közkincs Bizottság elnöke volt. Tapasztalatot szerzett Európai Uniós és hazai projektek menedzselésében, valamint projektvezetői feladatok ellátásában. A példaértékű kulturális vidékfejlesztő tevékenység ellátásáért 2012-ben a Könyvtár csapatát a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnöksége „Az év vidékfejlesztő közösségének” választotta.

Riedel Miklós Márton

Okleveles építészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Karán szerezte a diplomáját 2004-ben, azóta saját építészirodájában tervezőként dolgozik. A Kortárs Építészeti Központ egyik alapítója, a Magyar Építőművészek Szövetségének tagja. 2013-15 között a Magyar Cserkészszövetség Mérnökirodájának igazgatójaként a nagykovácsi Teleki-Tisza-kastély műemléki felmérését és felújítását vezette. A Lechner Tudásközpont volt vezérigazgatója.

 

Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere

Szabó Gellért_fotó2A középiskolát a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban végezte, majd Hódmezővásárhelyen szerzett állathigiénikus szaküzemmérnöki oklevelet. A szentkirályi Szövetkezetben dolgozott 1990-es polgármesteri megválasztásáig. Az Európa Tanács Kongresszusának (CLRAE) magyar küldöttségben 1996 és 2010 között képviselő volt. Az NFA Ellenőrző Bizottságnak 2006 és 2010 között, az MNVH Elnökségnek pedig 2010 és 2015 között volt aktív tagja. A Magyar Faluszövetség elnöke 2006 novembere óta.

Tósoki Imre, Tihany polgármestere

Tósoki Imre_fotóYbl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán végzett magasépítő üzemmérnökként. Dolgozott az államigazgatásban építési előadóként, majd különböző vállalkozásokban működött közre, itt szerezte tapasztalatait az ingatlan- és projektfejlesztésekben. 2006 óta Tihany Község polgármestere. Az általa vezetett település egy átfogó fejlesztési beruházásnak, az úgynevezett „Tihanyi Legenda Projektnek” köszönhetően 2014-ben elsőként Magyarországon és a volt szocialista blokk országai közül elnyerte az Európai Falumegújítási Díjat. Ugyanebben az évben az Év Vidékfejlesztője Díjjal is megjutalmazták. A Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázat közterület kategóriájában pedig a Tihanyi Legenda projekt az első helyezést érte el, valamint a Magyar Urbanisztikai Társaság különdíját is megnyerte. 2016-ban az Országos Főépítészi Konferencián átvehette a Hild János-díjat.

Aktívan közreműködik a vidéki településeket összefogó Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió munkájában, 2015. márciusa óta alelnökként dolgozik az egyesületben.

Vecsei Miklós, Magyar Máltai Szeretetszolgálat igazgatója

Vecsei Miklós_fotóSzőnyben született 1964-ben, kertész szülők gyermekeként. Egerben szerzett pedagógus diplomát, majd teológiai, szociálpolitikai és mentálhigiénás tanulmányokat folytatott. Tanári munkája mellett már 1990-től önkéntesként dolgozott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, amelynek 2002 óta ügyvezető, majd általános alelnöke. 2002 és 2007 között a hajléktalanügy miniszteri biztosaként tevékenykedett.

 

Dr. Weisz MiklósFiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének társelnöke


Weisz Miklós_fotó1978-ban született Sopronban, végzettsége agrármérnök és közgazdász, 2010-ben PhD fokozatot szerzett. Korábban a keszthelyi Georgikon Kar adjunktusaként is dolgozott, jelenleg mezőgazdasági szaktanácsadással foglalkozó vállalkozását vezeti és fiatal családi gazdálkodóként szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik Nagylózson. A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének társelnöke 2010. óta. Az MNVH Elnökségi tagja volt 2013 és 2015 között. Nős, egy kisfiú édesapja.