2022 november 27 - vasárnap

Az állandó titkárság

Az Állandó Titkárság az MNVH operatív szerve, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. szervezeti egységeként működik, és az alábbi feladatokat látja el:

  • előkészíti a cselekvési tervre vonatkozó javaslatot,
  • koordinálja az MNVH regisztrációját,
  • ellátja a Tanács, és az Elnökség titkársági feladatait, és az ehhez kötődő adminisztrációt,
  • információt közvetít a Tanács, az Elnökség és az MNVH regisztráltjai között,
  • továbbítja a hozzá beérkező javaslatokat az Elnökség részére,
  • kapcsolatot tart az MNVH szervezeti egységeivel és egyéb szakmai szervezetekkel,
  • szervezi és ellátja az MNVH nemzetközi kapcsolataiból adódó feladatokat, különös tekintettel az EVH és az EIP-hálózat keretében folyó együttműködésekre,
  • ellátja az MNVH napi működésével, valamint a vidékfejlesztési szereplők együttműködésével kapcsolatos egyéb szakmai feladatokat,
  • részt vesz a LEADER program végrehajtását támogató feladatellátásban,
  • gondoskodik az EVH és az EIP-hálózat keretében folyó szakértői munka, és szakmai eseményeken elérhető, a regisztráltak számára hasznosítható információ terjesztéséről.