2020 május 25 - hétfő

Adatvédelmi nyilatkozat

1) Általános adatkezelési elvek  Az mnvh.eu internetes portál üzemeltetője látogatottsági statisztikát vezet, melyben személyes adatok nem szerepelnek. A portál látogatóinak esetenként – például az oldalhoz kapcsolódó rendezvényeken – lehetőségük van személyes jellegű (pl. név, e-mail cím) adatok megadására, mellyel egyidejűleg tudomásul veszi, illetve hozzájárul, hogy személyes adatait a portál mindenkori jogtulajdonosa tárolhatja, kezelheti, a portál szellemiségével összefüggő célokra (pl. eseményekre való felhívások kiküldése) felhasználhatja. A portál jogtulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy ezen adatokat harmadik fél részére át nem adja, ide nem értve azon adatokat, amelyek a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattal összefüggésben hírlevél szolgáltatás nyújtása, abban való közreműködés céljából a hírlevél szolgáltatást nyújtó vagy abban közreműködő partner (harmadik fél) részére kerülnek átadásra (név és e-mail cím). A portál üzemeltetője technológiai lehetőségeihez mérten és a portál rendeltetésének megfelelően mindent elkövet az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében.

2) Különleges szolgáltatások A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beérkező kérdéseket az egyedi azonosításra alkalmas adatok nélkül további feldolgozásra eltárolja, illetve a feldolgozott adatokat esetlegesen publikálja (pl. Gyakori kérdések – válaszok összeállításakor). Az adatvédelem jelen jognyilatkozatban nem részletezett vonatkozásaival kapcsolatban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései érvényesek.