2023 január 27 - péntek

PÁLYÁZATFIGYELŐ

logo

VP-20.3-16 – Az EMVA kifizető ügynökségi és közbenső szervezeti tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt Részletek
VP5-8.2.1-16 – Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása Részletek
VP5-4.1.3.4-16 – Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése Részletek
VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései Részletek
VP5-8.5.1-16 – Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházás Részletek
VP4-15.1.1-17 – Erdő-környezetvédelmi kifizetések Részletek
VP3-5.1.1.2-17 – Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás Részletek
VP1-1.1.1-17 – Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek Részletek
VP4-4.4.2.1-16 – Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése Részletek
VP2-6.1.1-16 – A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás Részletek
VP6-6.4.1-16 – Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások Részletek
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Részletek
VP3-5.1.1.1-16 – Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása Részletek
VP4-15.2.1.1-16 – Erdészeti genetikai erőforrások megőrzését támogató felhívás Részletek
VP2-4.1.3.5-16 – Kertészet korszerűsítése – Kertészeti gépbeszerzés támogatása Részletek
VP6-6.2.1-16 – Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Részletek
VP3-4.2.2-16 – Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása Részletek
Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Részletek
VP4-4.4.1-16 – Élőhelyfejlesztéstési célú nem termelő beruházások Részletek
VP4-4.4.2.2-16 – Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztés Részletek
VP-20-1-16 – A Vidékfejlesztési Program működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt Részletek
VP-20.2-16 – A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működését szolgáló Technikai Segítségnyújtás Projekt Részletek
VP1-1.2.2-16 – Tájékoztatási szolgáltatás Részletek
VP2-4.1.2-16 – Kisméretű terménytároló-, szárító- és tisztító építése, korszerűsítése Részletek
VP5-8.1.1-16 – Erdősítés támogatása Részletek
Vp2.-4.1.4-16 – A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése Részletek
VP-5-8.6.2-16 – Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek Részletek
VP2-4.1.1.1-16. – Állattartó telepek korszerűsítése Részletek
VP2-4.1.1.3-16 – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése Részletek
VP2-4.1.1.2-16 – Baromfitartó telepek korszerűsítése Részletek
VP2-4.1.1.4-16 – Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése Részletek
VP3-14.1.1.-16 – Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás Részletek
VP2-4.1.1.5-16 – Sertéstartó telepek korszerűsítése Részletek
Vidékfejlesztési Program (VP) Részletek
VP-4-10.1.1-15 – Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés Részletek
VP-4-11.1.-11.2.-15 – Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása Részletek
VP-19.1-15 – Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása Részletek
VP-5-4.1.1.6-15 – Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése Részletek
VP-3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Részletek
VP-4-10.2.1.-15 – A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése Részletek
VP-4-10.2.2.-15 – Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése Részletek
VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítására nyújtandó támogatások Részletek
VP-2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével Részletek
VP2-4.1.3.3-16 Gyógynövény termesztés Részletek
VP2-4.1.3.4-16 Gombaházak – hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak – hűtőházak korszerűsítése Részletek
VP-2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével Részletek
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése Részletek
VP6-7.2.1.2-16 – Egyedi szennyvízkezelés Részletek
VP4-12.1.1-16 – Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Részletek
VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés Részletek
VP4-12.2.1-16 – Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések Részletek
VP4-13.2.1.-16 – Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken Részletek
VP3-17.1.1-16 – Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás Részletek